Logo Gminy Kozy
Powróć do: Ochrona powietrza

Program Czyste Powietrze

Paski__(1)  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczyna się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Szczegóły dotyczące programu na stronie internetowej Czyste Powietrze
 
Punkt konsultacyjny "Czyste powietrze"

Szczegółowych informacji o programie ,,Czyste powietrze” można uzyskać w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Urzędzie Gminy Kozy, w pokoju nr 15:
  • w poniedziałek w godzinach 7.30-11.30,
  • we wtorek w godzinach 15.30-17.00,
  • w środę w godzinach 11.00-15.30
  • oraz pod numerem telefonu 510 270 987, wyłącznie w godzinach pracy punktu.
Program ,,Czyste powietrze” oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektowanych źródeł ciepła na paliwa stałe nie spełniających wymagań Czystego Powietrza na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez:

  • aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach (konieczne jest dostarczenie również formy papierowej z wymaganymi podpisami – można wysłać listownie do WFOŚiGW w Katowicach lub za pośrednictwem Urzędzie Gminy Kozy po zweryfikowaniu wersji elektronicznej wniosku przez pracownika Punktu),
  • serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowalnym).

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:
  • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W przypadku współwłasności wniosek składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.
Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.
 
W 2023 roku mieszkańcy Gminy Kozy złożyli 73 wnioski o dofinansowanie w naszym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym.  W ramach złożonych wniosków przewidywana, maksymalna kwota dotacji na realizację działań inwestycyjnych założonych przez mieszkańców Gminy to 1 751 806,84 zł.