Logo Gminy Kozy

Poszukiwany zarządca nieruchomości

Ocena 0/5

Gmina Kozy, oraz Spółdzielnia Socjalna „Kino Marzenie”- właściciele nieruchomości położonej w 43-340 Kozy, ul. Bielska 9 - budynek mieszkalno-usługowy, położony na dz. nr 5162 oraz na dz. nr 3006/18 - zamierzają zlecić usługę, polegającą na zarządzaniu nieruchomością wspólną.
Do zadań zarządcy nieruchomości należeć będzie m. in:


  •  reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz, w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomością;
  • prowadzenie szczegółowej dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej; dokumentacji związanej ze stanem technicznym budynku (np. książka obiektu budowlanego);
  • obsługa nieruchomości od strony formalnej oraz finansowej; do tej pierwszej należy m.in. pomoc zarządowi w przygotowywaniu projektów uchwał, opracowywanie projektów umów czy podejmowanie działań windykacyjnych; obsługa finansowa sprowadzać się będzie do
  • zapewnienia obsługi konta bankowego, planowania i prowadzenia sprawozdawczości, m.in sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty mieszkaniowej; prowadzenie całej księgowości wspólnoty, a także prawidłowego rozliczanie się z Urzędem Skarbowym;
  • obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej;
  • zapewnienie eksploatacyjnej obsługi nieruchomości; w skład tego obszaru działań należeć będzie m. in.: wyszukiwanie usługodawców, którzy zapewnią dostawę energii elektrycznej, ubezpieczenie budynku;
  • obowiązkiem zarządcy będzie bieżąca konserwacja nieruchomości,
  • przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego nieruchomości, organizacja remontów oraz modernizacji budynku, w tym – wybranie najkorzystniejszych dla wspólnoty ofert i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac oraz dotrzymywania terminów, zapewnienie szybkich działań, w przypadkach nagłych awarii;
  • prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na modernizację budynku oraz realizacja działań z tym związanych.


Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy właścicielami a zarządcą nieruchomości.
Zarządzanie nieruchomością odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawach:
Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

 


Szczegółowe informacje w sprawie udziela pracownik Urzędu Gminy Kozy, pod nr tel.33 829 86 67.
Oferty na zarządzanie nieruchomością, z podaniem miesięcznej stawki brutto za usługę zarządzania nieruchomością należy kierować na adres: UG Kozy, ul. Krakowska 4, 43- 340 Kozy, lub emailem: ug@kozy.pl, w terminie do 28 maja br.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności