Logo Gminy Kozy

Rekrutacja do Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

Ocena 0/5
ręcedwóch osób ułożone w serduszko

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach ogłasza nabór osób zainteresowanych udziałem w programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024  - w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do mieszkanek i mieszkańców Gminy Kozy będących członkami rodzin lub opiekunami sprawującymi bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą. 

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Sposób zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej proszone są o:

1.      wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu,

2.      wypełnienie oświadczenia o wskazaniu osoby opiekuna,

3.      dołączenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności,

4.      zapoznanie się i podpisanie Klauzuli informacyjnej MRiPS,

5.      zapoznanie się i podpisanie Klauzuli informacyjnej.

Wnioski należy składać:

  • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy – I piętro - biuro nr 8 lub wrzucić do skrzynki znajdującej się na parterze budynku,
  • za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy
  • elektronicznie - za pośrednictwem platformy ePUAP (opatrzone podpisem elektronicznym). 

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 23.01.2024 r. do dnia 07.02.2024 r. 

Po 07.02.2024 r. nabór będzie otwarty, a usługi opieki wytchnieniowej będą przyznawane pod warunkiem rezygnacji już zakwalifikowanych osób oraz dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z otrzymaniem usług opieki wytchnieniowej. Przyjęte zgłoszenia będą realizowane wyłącznie dla osób, które zostaną zakwalifikowane do Programu. Realizacja zadania nastąpi po zawarciu umowy pomiędzy Gminą Kozy a Śląskim Urzędem Wojewódzkim.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach pod nr tel.  33 817 58 27, e-mail : gops@gops.kozy.pl

Pliki do pobrania:

karta zgloszenia do programu OW 2024.docx
Format: docx, 38.92 kB
Klauzula informacyjna OW 2024.DOCX
Format: docx, 22.78 kB
klauzula rodo MRiPS.docx
Format: docx, 23.48 kB
oświadczenie o wskazaniu opiekuna.docx
Format: docx, 13.89 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności