Logo Gminy Kozy

Konserwacja kapliczki św. Jana Nepomucena przy ul. Beskidzkiej w Kozach

Projekt finansowany z Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków

Nazwa inwestycji:

„Konserwacja kapliczki św. Jana Nepomucena przy ul. Beskidzkiej w Kozach”

W dniu 21 marca 2023 roku złożono w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Konserwacja kapliczki św. Jana Nepomucena przy ul. Beskidzkiej w Kozach”, który decyzją Prezesa Rady Ministrów został zakwalifikowany do otrzymania promesy w wysokości 78 400,00 zł.

Opis inwestycji:

Projekt dotyczy wykonania prac konserwatorskich zabytkowej kapliczki św. Jana Nepomucena znajdującej się w Kozach przy ul. Beskidzkiej. Figura świętego pochodzi prawdopodobnie z II poł. XVIII w. Rzeźba wymaga pełnej konserwacji technicznej i estetycznej, aby powstrzymać postępujące procesy destrukcyjne oraz przywrócić jej trwałość i pierwotny efekt estetyczny. W ramach prac związanych z remontem obiektu kapliczki planuje się również wykonanie m.in. czyszczenia i impregnacji elementów kamiennych, remontu drzwi, odtworzenie wewnętrznego wykończenia tynkarskiego ścian wewnętrznych wraz odtworzeniem wewnętrznej malatury.  W celu powstrzymania zachodzących w obiekcie szkodliwych procesów koniecznym jest przeprowadzenie także niezbędnych prac porządkowych najbliższego otoczenia kapliczki, wykonanie zewnętrznej opaski drenażowej wokół ścian. 

  • Na przedmiotowe zadanie zostało udzielone dofinansowanie w kwocie: 78 400,00 zł
  • Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 1.600,00 zł
  • Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 80.000,00 zł
  • Przewidywany termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2025r.