Logo Gminy Kozy

Przebudowa ciągu dróg gminnych ul.Lipowej, ul.Kalinowej i ul.Morelowej w Kozach

Przedmiotem inwestycji była przebudowa konstrukcji jezdni, poboczy i zjazdów do posesji przedmiotowych dróg wraz z przebudową ich odwodnienia oraz dodatkowo przebudową chodnika dla pieszych i skrzyżowań. W celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się przedmiotowymi drogami wykonano nowy chodnik, przebudowano pobocza, wyniesiono skrzyżowania, zastosowano uszorstnienie jezdni oraz wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Całość inwestycji wyniosła 2 231 512,67 zł z czego 1 507 193,19 zł zostało dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.