Logo Gminy Kozy

Taryfa dla odprowadzania ścieków w Gminie Kozy

Ocena 2/5

Zatwierdzona została taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kozy na okres 3 lat.

Urząd Gminy Kozy oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach uprzejmie informują, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krakowie decyzją znak K.RZT.70.74.2024 z dnia 27 maja 2024 r. wraz z postanowieniem dotyczącym sprostowania tej decyzji z dnia 29 maja 2024 r. na mocy art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA, opublikowaną w dniu 14.06.2024 r. na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie, zatwierdził taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kozy na okres kolejnych trzech lat.

Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj. od 22.06.2024 r.

Powyższa informacja stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 757).

Pliki do pobrania:

Sprostowanie do decyzji K.RZT.70.74.2024
Format: pdf, 132.17 kB
Decyzja K.RZT.70.74.2024
Format: pdf, 4.02 MB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności