Logo Gminy Kozy

Budowa otwartych obiektów sportowych przy CSW w Kozach

Logo Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności Ślaskie

 

Od marca do października 2010 roku w Gminie Kozy realizowany był projekt pn.: „Budowa otwartych obiektów sportowych przy Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach"

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet IX „Zdrowie i rekreacja" Działanie 9.3 „Lokalna infrastruktura sportowa".

Przedmiotem projektu była budowa nowych otwartych obiektów sportowych (sektora lekkoatletycznego), obok istniejącego boiska wielofunkcyjnego w obrębie Centrum Widowiskowo-Sportowego.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały następujące prace:

-odwodnienie terenu,

- budowa skoczni do skoku w dal,

- budowa skoczni do skoku wzwyż,

- budowa boiska do siatkówki plażowej,

- budowa bieżni dwu torowej,

- budowa zewnętrznej szatni zadaszonej,

-budowa trybuny dla widzów,

- budowa systemu oświetlenia nowych obiektów oraz boiska wielofunkcyjnego

Inwestycja umożliwi rozwój lokalnej infrastruktury sportowej, stanowiącej bazę i zaplecze do uprawiania sportu oraz aktywnych form wypoczynku dla mieszkańców naszej gminy i sąsiednich miejscowości, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. Nowo wybudowane obiekty mają charakter ogólnodostępny, dzięki czemu wzrosła atrakcyjność Gminy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl