Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Porządkowanie gospodarki ściekowej POIŚ

Logo Narodowa Strategia Spójności Fundusz Spójności

 

25 września w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: WFOŚiGW) w Katowicach w Wójt Gminy Kozy Krzysztof Fiałkowski oraz prezes WFOŚiGW Andrzej Pilot podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy” w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W ten sposób zakończyły się wielomiesięczne starania o uzyskanie refinansowania na inwestycję obejmującą rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach, która realizowana była w latach 2010-2011 przez Gminę Kozy i Gminę Wilamowice na mocy zawartego porozumienia międzygminnego.

Terminy realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji: 15.12.2008r.
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: 23.09.2011r.
Zakończenie realizacji projektu: 31.10.2015 r.


 

Koszt całkowity projektu (po stronie Gminy Kozy): 8 124 827,30 zł

Kwota dotacji: 4 606 031,40 zł

Koszt kwalifikowany: 5 418 860,48 zł

Uzyskane dofinansowanie: 4 606 031,40 zł stanowiące 85% wydatków kwalifikowalnych.

 
Zakres i cel projektu:

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia pod nazwą „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na ternie gminy Kozy” obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym oraz rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach. Zasięg zrealizowanej inwestycji to teren Gminy Kozy w rejonie ulic: Jaworowa i Malinowa oraz teren gminy Wilamowice w miejscowości Pisarzowice - lokalizacja oczyszczalni ścieków.

Celem projektu było wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawa środowiska naturalnego, czystości wód i gleb oraz dostosowanie gospodarki ściekowej gminy Kozy do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Cel ten został zrealizowany poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Pisarzowice z uwzględnieniem zasady przezorności, prewencji, likwidowania zanieczyszczeń „u źródła” i zasady „zanieczyszczający płaci”.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Pisarzowice polegała przede wszystkim na zwiększeniu jej przepustowości, co pozwoliło na poprawę jakości świadczonych usług. Zmodernizowany proces mechaniczno-biologiczny umożliwił osiągniecie poziomu oczyszczania ścieków wymaganego przez przepisy krajowe i wspólnotowe. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kozy była jednym z etapów zwiększania dostępu do zbiorczego systemu oczyszczania ścieków.

W wyniku realizacji projektu (w roku 2015) dostęp do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Kozy posiada około 44% mieszkańców tj. około 5600 osób. Wybudowana też została sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1,78 km wraz z 1 przepompownią ścieków. Dzięki rozbudowie i modernizacji czyszczalni ścieków w Pisarzowicach możliwa była realizacji kilku zadań związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej ze środków własnych Gminy oraz dotacji ze środków krajowych i europejskich.

Inwestycje te spowodowały, iż uzyskano następujące efekty ekologiczne: 

 

  • osiągnięcie przez oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach  przepustowości Q = 2.400 m3/d i RLM = 19.000,
  • utrzymanie pełniej zgodności z wymogami art. 5(2) oraz 5(3) Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21.05.1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,
  • zwiększenie liczby osób korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej o 180 RLM.

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

Więcej informacji na stronie www.pois.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.