Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Gmina Kozy

Referaty Urzędu Gminy Kozy

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW SPOŁECZNYCH

Zadania

Do zadań referatu należą sprawy organizacji i funkcjonowania Urzędu, kadr, administracyjno - gospodarcze, ewidencji ludności, dowodów osobistych, obsługi Rady, organizacji wyborów powszechnych i referendów, spisów powszechnych, kultury, kultury fizycznej, turystyki, sportu, promocji, zdrowia, opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, współpracy z organizacjami.


Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy
Monika Olma

Nr biura 21 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 672, (33) 829 86 72

Sprawy:

 • organizacja pracy Urzędu,
 • koordynacja obsługi prawnej Urzędu,
 • współpraca z Radą Gminy,
 • przeprowadzanie wyborów i referendów, spisów powszechnych
 • nadzór nad ochroną i przetwarzaniem danych osobowych,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców.

Inspektor
Beata Skoczylas
Nr biura 10 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 660, (33) 829 86 60

Sprawy:

 • kadrowe,
 • organizacyjno – porządkowe.

Inspektor
Maria Probola
Nr biura 3 - parter
Tel. (33) 829 86 50 wew. 653, (33) 829 86 53

Sprawy:

 • wydawanie dowodów osobistych,
 • ochrona mienia,
 • archiwum zakładowe,
 • administracyjno – gospodarcze. 

Inspektor 

Iwona Wojtyłko 

Nr biura 3 - parter

Tel. (33) 829 86 50 wew. 653, (33) 829 86 53

Sprawy:

 • sprawy meldunkowe,
 • rejestracja wojskowa,
 • administracyjno – gospodarcze.

Zastępca Kierownika USC
Lucyna Greń

Nr biura 3 - parter
Tel. (33) 829 86 50 wew. 677, (33) 829 86 77

Sprawy:

 • Urzędu Stanu Cywilnego
 • sprawy meldunkowe,
 • prowadzenie rejestru wyborców.

Inspektor
Agnieszka Handzlik
Nr biura 1 - parter
Tel. (33) 829 86 50 wew. 665, (33) 829 86 65

Sprawy:

 • Dziennik podawczy,
 • udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw w urzędzie
 • redakcja strony internetowej urzędu,
 • współdziałanie w zakresie turystyki,
 • promocja gminy,
 • przygotowanie i dystrybucja wydawnictw i materiałów promujących gminę.

Podinspektor
Monika Kućka
Nr biura 17 - piętro
Tel. (33) 829 86 50
Fax. (33) 829 86 74

Sprawy:

 • obsługa sekretariatu,
 • współdziałanie w zakresie:
 1. kultury fizycznej i sportu,
 2. współpracy z organizacjami pożytku publicznego,
 3. kultury,
 4. opieki społecznej,
 5. opieki zdrowotnej.

Inspektor
Małgorzata Bednarz
Nr biura 10 - piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 666, (33) 829 86 66
Fax. (33) 829 86 74

Sprawy:

 • obsługa techniczno - administracyjna Rady Gminy,
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
 • dostęp do informacji publicznej,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków. 

STANOWISKO DO SPRAW OBRONY CYWILNEJ I OBRONNYCH

ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy
pok. nr 18 I piętro

Inspektor

Daniel Łukaszewicz

Do zadań stanowiska pracy należy wykonywanie zadań w zakresie obrony cywilnej, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, a także w zakresie obronności.
 

REFERAT KANALIZACJI I GOSPODARKI WODNEJ

ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy

Telefon (33) 829 86 52, (33) 829 86 79

Nr biura 23 - II piętro


 

Kierownik Referatu

Monika Jagosz

Inspektor
Aleksandra Pietrasina

Inspektor
Weronika Skoczylas

Inspektor
Dariusz Szewczyk
Nr biura 13 - I piętro
Tel. (33) 829 86 79

Referat Kanalizacji i Gospodarki Wodnej zajmuje się sprawami w zakresie:

 • kanalizacji sanitarnej,
 • kanalizacji deszczowej,
 • gospodarki wodnej,
 • przydomowych oczyszczalni ścieków.


Zadania

Do zadań referatu należą sprawy inwestycji, rozwoju oraz utrzymania kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz gospodarki wodnej. Szczegółowy zakres zadań Referatu określa § 27 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy.
 

REFERAT OBSŁUGI TECHNICZNO-GOSPODARCZEJ

ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy

Telefon (33) 829 86 50


 Kierownik Referatu

Jacek Skoczylas
Nr biura 13 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 679, (33) 829 86 79

Sprawy z zakresu:

 • gospodarki komunalnej,
 • koordynowania akcji zima,
 • utrzymania dróg gminnych,
 • organizacji ruchu drogowego,
 • gospodarki magazynowej i materiałowej.

 Inspektor

Janusz Łopadczak
Nr biura 13 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 679, (33) 829 86 79

Sprawy z zakresu:

 • usuwania drzew i krzewów,
 • lasy gminne,
 • utrzymanie zieleni na terenie gminy,
 • utrzymania wód,
 • współpracy z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Bielsku – Białej,
 • place zabaw,
 • opieka nad bezdomnymi zwierzętami. 

REFERAT FINANSÓW

ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy

Telefon: (33) 817 42 31, (33) 829 86 50

Fax (33) 829 86 73


Skarbnik Gminy

Katarzyna Matuszek
Biuro nr 4 - parter
Tel. (33) 829 86 50 wew. 654, (33) 829 86 54

Zajmuje się problemami ekonomiczno - finansowymi gminy oraz obsługą finansowo - księgową Gminy i Urzędu, wykonując funkcję głównego księgowego budżetu gminy oraz jednostki organizacyjnej pod nazwą Urząd Gminy. 


Zastępca Skarbnika Gminy

Alina Skoczylas
Nr biura 4 - parter
Tel. (33) 829 86 50 wew. 673, (33) 829 86 73

Sprawy z zakresu:

 • finansowa obsługa zobowiązań Gminy
 • sporządzanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • zastępstwo w razie nieobecności Skarbnika. 

 Inspektor

Kinga Kluczna - Waluś
Nr biura 4
Tel. (33) 829 86 50 wew. 713

Sprawy:

 • czynsze mieszkalne i użytkowe, media,
 • księgowość podatkowa,
 • egzekucja, w tym postępowanie komornicze,
 • obsługa bankowa przelewów. 

Inspektor

Ewa Sromek
Nr biura 4
Tel. (33) 829 86 50 wew. 656, (33) 829 86 56

Sprawy:

 • wymiar podatków:
 1. od nieruchomości,
 2. rolny,
 3. leśny,

i ich kontrola w terenie,

 • księgowość podatkowa,
 • podatek od środków transportu. 

Podinspektor

Monika Widlarz
Nr biura 4 - parter
Tel. (33) 829 86 50 wew. 661, (33) 829 86 61

Sprawy:

 • wymiar podatków:
 1. od nieruchomości,
 2. rolny,
 3. leśny

i ich kontrola w terenie.


Inspektor

Renata Polak
Nr biura 4 - parter
Tel. (33) 829 86 50 wew. 656, (33) 829 86 56

Sprawy

 • księgowanie środków budżetu,
 • płace,
 • podatek od osób fizycznych,
 • ZUS,
 • rozliczenie z Urzędem Skarbowym.

Inspektor

Edyta Rokosa
Nr biura 4 - parter
Tel. (33) 829 86 50 wew. 673, (33) 829 86 73

Sprawy:

 • sprawozdawczość budżetowa,
 • księgowanie środków budżetowych,
 • renta planistyczna, egzekucja, księgowanie,
 • opłata za rezerwację miejsca targowego,
 • opłata za zatrzymywanie na przystankach.

 Inspektor

Anna Blachura - Białka
kasa - parter
Tel. (33) 829 86 50 wew. 657, (33) 829 86 57

Sprawy:

 • kasa podatkowa i innych należności budżetowych,
 • obsługa bankowa przelewów,
 • opłata targowa.

Inspektor

Dominika Dynowska - Kubica
Nr biura - 4 parter
Tel. (33) 829 86 50 wew. 652, (33) 829 86 58

Sprawy:

 • ewidencja księgowa środków trwałych i mienia komunalnego,
 • czynsz dzierżawny,
 • rozliczenia VAT.

Inspektor

Magdalena Niemiec
Nr biura 4 - parter
Tel. (33) 829 86 50 wew. 656, (33) 829 86 56

Sprawy:

 • księgowanie środków budżetowych – JEDNOSTKA.

Podinspektor

Anita Handzlik
Nr biura 2 - parter

Sprawy:

 • prowadzenie prac związanych z ewidencjonowaniem opłaty śmieciowej, m. in. księgowanie wpłat, windykacja,
 • rozliczanie pożytku publicznego.

 Zadania

Do zakresu działania Refetatu Finansów należą sprawy związane z gospodarką finansową Gminy, Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, budżetu gminy, wymiarem i poborem należności budżetowych z tytułu podatków i opłat, zapewnieniem dyscypliny budżetowej.Szczegółowy zakres zadań określa § 22 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy.
 

REFERAT BUDOWNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy

Telefon

(33) 829 86 50,

(33) 829 86 63,

(33) 829 86 64


Kierownik Referatu
Janusz Bednarczyk

Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 663, (33) 829 86 63

Sprawy z zakresu:

 • gospodarki gruntami gminnymi,
 • przetargów dotyczących gminnych nieruchomości gruntowych i obiektów budowlanych,
 • wywłaszczania nieruchomości na rzecz gminy,
 • komunalizacji mienia,
 • nabywaniu i zbywaniu nieruchomości,
 • nazewnictwa ulic,
 • podziału nieruchomości gruntowych,
 • zarządzania mieniem komunalnym,
 • oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi,
 • naliczenia jednorazowej opłaty tytułem wzrostu wartości zbytej nieruchomości w związku z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - opłata planistyczna,
 • wydawania opinii o przeznaczeniu terenu w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • postępowanie dotyczące opracowania studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inspektorzy
Magdalena Sztefko - Jasińska
Małgorzata Ziółkowska - Mazur

Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 664, (33) 829 86 64

Sprawy z zakresu:

 • prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i z opracowaniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • sporządzanie wypisów; wyrysów i zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w studium i planach zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • prowadzenie czynności administracyjnych związanych z naliczeniem opłat planistycznych,
 • prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości,
 • oznaczanie nieruchomości gruntowych numerami porządkowymi, nazewnictwo ulic. 

Inspektorzy
Beata Kuś
Iwona Chmiel

Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 664, (33) 829 86 64

Sprawy z zakresu:

 • prowadzenie czynności administracyjnych związanych z utrzymaniem nieruchomości Gminnych,
 • prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży, przekazywania w użytkowanie wieczyste, użytkowania, dzierżawy lub najmu gruntów gminnych,
 • przejmowanie na własność gminy gruntów zajmowanych pod drogi publiczne stanowiące własność osób prywatnych i Skarbu Państwa, regulowanie stanów prawnych dróg,
 • prowadzenie spraw związanych z wypłatami odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi gminne,
 • prowadzenie spraw z zakresu rozliczenia oświetlenia ulicznego i jego konserwacji. 

Inspektor
Wojciech Rusztyn
Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 716

Sprawy z zakresu:

 • organizowanie całokształtu spraw zawiązanych z bieżącym utrzymaniem i remontami obiektów komunalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót oraz przygotowaniem inwestycji do realizacji,
 • prowadzenie i rozliczanie inwestycji gminnych,
 • dokonywanie przeglądów technicznych szczegółowych i podstawowych mostów, kładek, i przepustów,
 • nadzorowanie bieżącej eksploatacji budynków komunalnych.

Podinspektor

Kinga Staniec-Matlak
Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 664, (33) 829 86 64

Sprawy z zakresu:

 • opiniowanie, uzgadnianie lokalizacji urządzeń obcych w drogach wewnętrznych gminnych.
 • wydawanie decyzji zezwalającej na wejście w teren, uzgadnianie przebiegu tras nowo projektowanych sieci,
 • koordynowanie spraw związanych z doprowadzeniem dróg do stanu pierwotnego po realizacji przekopów, zgodnie z wydanymi decyzjami i uzgodnieniami.
 • uzgadnianie lokalizacji ogrodzenia od strony dróg publicznych.
 • wydawanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w drogach gminnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu rozliczenia oświetlenia ulicznego i jego konserwacji.

Zadania

Do zadań referatu należą sprawy planowania przestrzennego, inwestycji, budownictwa, gospodarki gruntami, budowy i modernizacji dróg gminnych mostów, kładek i przepustów oraz sprawy oświetlenia. Szczegółowy zakres zadań referatu BRG opisuje paragraf 23 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy.
 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy

Telefon (33) 829 86 50

Fax (33) 829 86 74


Kierownik Referatu

Katarzyna Reczko
Nr biura 15 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 667, (33) 829 86 67

sprawy z zakresu:

 • nadzoru nad gospodarką komunalną,
 • ewidencji działalności gospodarczej,
 • gospodarki zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy,
 • koncesji alkoholowych,
 • zarządzanie i nadzorowanie całokształtu spraw związanych z targowiskiem gminnym. 

Podinspektor

Iwona Tlałka
Nr biura 15 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 667, (33) 829 86 67

Sprawy z zakresu:

 • ewidencji działalności gospodarczej,
 • gospodarki zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy,
 • przyjmowania wniosków do Programu "Czyste Powietrze".

Podinspektor

Łukasz Żurek
Nr biura 5 - parter
Tel. (33) 829 86 50 wew. 668, (33) 829 86 68

sprawy z zakresu:

 • ochrony środowiska,
 • dokonywanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych,
 • opiniowania wniosków i wydawania  zezwoleń na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów,
 • gospodarki odpadami,
 • utrzymania czystości i porządku w gminie.

 


Inspektor
Bożena Koczur
Nr biura 5 - parter
Tel. (33) 829 86 50 wew. 668, (33) 829 86 68

sprawy z zakresu:

 • rolnictwa,
 • gospodarki wodno – ściekowej,
 • nadzoru nad cmentarzem komunalnym. 

Inspektor
Elżbieta Malarz


Podinspektor
Paulina Zarębska


Nr biura 2 - parter
Tel. (33) 829 86 50 wew. 678, (33) 829 86 78

Sprawy z zakresu:

 • gospodarki odpadami,
 • utrzymania czystości i porządku w gminie.

Zadania

Do zadań referatu należą sprawy ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody, gospodarki komunalnej, transportu publicznego, rolnictwa, gospodarki zasobami mieszkaniowymi gminy, działalności gospodarczej, gospodarki odpadami, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczegółowy zakres zadań refertatu KOŚ opisuje paragraf 25 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy.
 

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy

Telefon (033) 829 86 50 wew. 662, (33) 829 86 62

Fax (033) 829 86 74

Nr biura 16 - I piętro


Kierownik
Ewa Hajman


Główny specjalista
Izabela Nowy

Inspektor
Bożena Osuchowska 

Sprawy:

 • nadzór nad całością spraw związanych z zamówieniami publicznymi prowadzonymi przez Urząd
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych,
 • obsługa techniczna komisji przetargowych,
 • publikowanie ogłoszeń oraz dokumentacji przetargowej,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych powyżej 14.000 euro,
 • współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie dotyczącym organizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • określanie planowanych w Gminie przedsięwzięć inwestycyjnych, które mogłyby być finansowane lub dofinansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej i innych,
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych,
 • poszukiwanie źródeł finansowania i dofinansowywania w ramach środków pomocowych,
 • nadzór nad realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • - przygotowywanie projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

Zadania

Do zadań referatu należą sprawy zamówień publicznych, pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych oraz unijnych określone w § 25 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy wprowadzonego Zarządzeniem Nr 22/12 Wójta Gminy Kozy z dnia 24 lutego 2012 r.
 

URZĄD STANU CYWILNEGO

ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy

Telefon (33) 817 42 31, (33) 829 86 50 wew.677, (33) 829 86 77

Fax (33) 829 86 74


 Kierownik – Wójt Gminy Jacek Kaliński

Zastępca Kierownika – Lucyna Greń

 


Zadania

Do Urzędu Stanu Cywilnego należy załatwianie spraw wynikających z przepisów ustaw: " Prawo o aktach stanu cywilnego", "Kodeks rodzinny i opiekuńczy", "Ustawa o zmianie imienia i nazwiska".Szczegółowy zakres zadań określa § 26 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy.
 

BIURO RADY GMINY KOZY

ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy
Pokój nr 10 (I piętro)

Telefon (33) 829 86 50 wew. 666, (33) 829 86 66

Fax (33) 829 86 74


 Referent

Małgorzata Bednarz


 Zadania

 • obsługa kancelaryjno - biurowa Rady, Komisji w tym organizacyjne przygotowanie posiedzeń, opracowywanie  materiałów z obrad, uchwał, postanowień, wniosków oraz przekazywanie ich odpowiednim organom i czuwanie nad ich realizacją przez właściwe organy i jednostki organizacyjne, prawidłowe przygotowywanie materiałów na sesję Rady, zbieranie materiałów będących przedmiotem obrad,
 • prowadzenie rejestrów uchwał Rady, wniosków komisji, interpelacji i wniosków radnych, rejestru Honorowych Obywateli Kóz,
 • przekazywanie Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady, w celu oceny ich zgodności z prawem,
 • czuwanie nad terminowym załatwianiem interpelacji i wniosków radnych, oraz  wniosków komisji,
 • obsługa kancelaryjno - biurowa Przewodniczącego Rady,
 • czuwanie nad właściwym obiegiem dokumentów Rady,
 • prowadzenie zbioru uchwał Rady,
 • prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego,
 • gromadzenie oświadczeń majątkowych radnych, terminowe przekazywanie ich do instytucji i organów oraz publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • współpraca w zakresie organizacji wyborów ławników ludowych. 

INFORMATYCY

ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy

Nr biura 12 - piętro

Telefon (33) 829 86 50 wew. 659, (33) 829 86 59

Fax (33) 829 86 74


Inspektor / Informatyk

Piotr Handzlik

Sprawy:

 • obsługa informatyczna urzędu.

Inspektor / Informatyk
Łukasz Kastura
Sprawy:

 • obsługa informatyczna urzędu
 • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Urzędu.

Zadania

Do stanowiska pracy należą sprawy z zakresu zarządzania systemami informatycznymi
i bezpieczeństwa informacji. Szczegółowy zakres zadań określa § 31 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy.
 

RADCA PRAWNY

ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy

Nr biura 18 - piętro

Telefon (33) 829 86 50


Radca Prawny Urzędu

Mecenas Magdalena Kubica


 Zadania

Sprawy związane z:

 • opiniowaniem pod względem prawnym projektów aktów prawnych rady gminy i wójta,
 • udzielaniem porad prawnych pracownikom Urzędu Gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
 • prowadzeniem spraw sądowych przed sądami powszechnymi, samorządowymi, kolegiami odwoławczymi, Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • opiniowaniem pod względem prawnym projektów umów i porozumień, projektów statutów i regulaminów,
 • uczestniczeniem w rozprawach administracyjnych,
 • udzielaniem pracownikom wyjaśnień i informacji dotyczących obowiązujących przepisów prawnych,
 • wykonywaniem innych czynności wynikających z ustawy o radcach prawnych. 

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy

Nr biura 12 - I piętro

Tel. (33) 829 86 50 wew. 659, (33) 829 86 59

Adres e-mail: lkastura@kozy.pl


Inspektor

Łukasz Kastura

Sprawy z zakresu ochrony informacji niejawnych.


Zadania

Do zadań pełnomocnika należą czynności z zakresu ochrony informacji niejawnych. Szczegółowy zakres obowiązków określa atr. 15 ustawy z dn. 5 sierpnia 2010r. (DZ. U. t. j. z 2019r. poz. 742 ze zm.)

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.