Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 24 maja 2024
Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
pochmurno
19°C
Powróć do: Promocja

Partonat Wójta

Regulamin przyznawania Patronatu Wójta Gminy Kozy   

Rozdział 1.   Ogólne zasady związane z przyznaniem Patronatu Wójta Gminy Kozy 

 1.  Patronat Wójta Gminy Kozy (dalej "Patronat") to forma wyróżnienia określonej inicjatywy, przedsięwzięcia, wydarzenia lub wydawnictwa, w szczególności o charakterze turnieju, zawodów, konkursu, olimpiady, festiwalu, koncertu, wernisażu, wystawy, konferencji lub publikacji (zwanych dalej "wydarzeniami"). Patronat może łączyć się ze wsparciem organizacyjnym. 
 2. Patronatem objęte mogą być wydarzenia, które wzbogacają społeczne życie Gminy Kozy, mają istotne znaczenie dla mieszkańców, służą propagowaniu godnych poparcia idei lub przyczyniają się do promocji Gminy Kozy oraz kształtowaniu jej pozytywnego wizerunku.   
 3. O przyznanie Patronatu ubiegać mogą się osoby fizyczne będące organizatorem danego wydarzenia. W przypadku wydarzeń organizowanych przez grupę osób o przyznanie Patronatu ubiegać może się właściwy podmiot ustanowiony do reprezentacji danej grupy (pełnomocnik organizatora, przedstawiciel komitetu organizacyjnego, organ organizacji pozarządowej lub inna naczelna władza instytucji lub organizacji).  
 4. Wniosek o przyznanie Patronatu składa się na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kozy w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania Patronatu Wójta Gminy Kozy.  Wniosek do pobrania w załączniku.
 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 należy złożyć nie później niż na 30 dni przed datą planowanego wydarzenia, dla którego miałby zostać przyznany Patronat. W przypadku ubiegania się jednocześnie o przyznanie przez Wójta Gminy Kozy wsparcia organizacyjnego, wniosek należy złożyć nie później niż na 60 dni przed datą planowanego wydarzenia. Wniosek złożony po upływie terminu może zostać rozpatrzony pozytywnie jeżeli zachodzą szczególne okoliczności, które uniemożliwiały złożenie wniosku w terminie.   
 6. Wniosek o przyznanie Patronatu powinien zostać złożony w siedzibie Urzędu Gminy Kozy pod adresem 43-340 Kozy, ul. Krakowska 4 lub w postaci poczty elektronicznej na adres ug@kozy.pl   
 7. W przypadku, gdy treść wniosku w niewystarczający sposób wyjaśnia szczegóły związane z organizacją wydarzenia, wnioskodawca może zostać wezwany do złożenia dodatkowych informacji.  
 8. Decyzję o przyznaniu Patronatu danemu wydarzeniu podejmuje wyłącznie Wójt Gminy Kozy. Decyzja ta ma charakter uznaniowy. Odmowa przyznania Patronatu nie wymaga podawania uzasadnienia.   
 9. Przyznanie Patronatu nie jest jednoznaczne z deklaracją zapewnienia przez Wójta Gminy Kozy wsparcia organizacyjnego dla danego wydarzenia.   
 10. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku, przekazywana jest wnioskodawcy niezwłocznie, nie później niż na 14 dni od złożenia wniosku.   


Rozdział 2.   Obowiązki organizatora wydarzenia objętego Patronatem 


 1. Organizator wydarzenia może posługiwać się informacją o Patronacie dopiero po uzyskaniu pisemnej informacji Wójta Gminy Kozy dotyczącej przyznania Patronatu. Informacja o przyznaniu Patronatu  jest podawana do wiadomości publicznej przez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej.  
 2. Organizator wydarzenia, któremu został przyznany Patronat zobowiązany jest do: 
 • Zamieszczenia informacji o przyznaniu Patronatu w materiałach i wydawnictwach związanych z realizacją wydarzenia. Jeżeli organizator posiada stronę internetową, zobowiązany jest do zamieszczenia na niej stosownej informacji o uzyskaniu Patronatu, która to informacja powinna zawierać odesłanie do strony internetowej www.kozy.pl
 • Wystąpienia do Urzędu Gminy Kozy o przekazanie znaków i materiałów promocyjnych, a następnie do ich umieszczenia w widocznym miejscu, w trakcie realizacji wydarzenia. 
 •  Poinformowania uczestników wydarzenia, podczas jego trwania, o przyznanym Patronacie.   

3. Organizator, któremu przyznano Patronat wyraża zgodę na wykorzystanie w celach informacyjno-promocyjnych przez Wójta Gminy Kozy informacji o wydarzeniu objętym Patronatem przekazanych we wniosku, materiałach udostępnionych przez organizatora oraz wynikających ze sprawozdania, w tym materiałów multimedialnych związanych z wydarzeniem.  Rozdział 3.   Postanowienia końcowe 

 1.  Wydarzenie, któremu przyznano Patronat jest organizowane przez podmiot wnioskujący. Wójt Gminy Kozy nie ponosi odpowiedzialności za organizację danego wydarzenia.
 2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Wójt Gminy Kozy może w każdym czasie cofnąć decyzję o przyznaniu Patronatu, o czym niezwłocznie informuje organizatora wydarzenia.


Zarządzenie Nr 78/20 Wójta Gminy Kozy z dani 9 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania Patronatu Wójta Gminy Kozy.

Pliki do pobrania:

Wniosek o patronat Wójta Gminy Kozy.pdf
Format: pdf, 403.59 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.