Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego

REFERAT BUDOWNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Zadania

Do zadań referatu należą sprawy planowania przestrzennego, inwestycji, budownictwa, gospodarki gruntami, budowy i modernizacji dróg gminnych mostów, kładek i przepustów oraz sprawy oświetlenia. Szczegółowy zakres zadań referatu BRG opisuje paragraf 23 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy.

Tel.(33) 829 86 63, (33) 829 86 64, (33) 829 87 16


Kierownik Referatu
Janusz Bednarczyk

Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 663, (33) 829 86 63

Sprawy z zakresu:

 • gospodarki gruntami gminnymi,
 • przetargów dotyczących gminnych nieruchomości gruntowych i obiektów budowlanych,
 • wywłaszczania nieruchomości na rzecz gminy,
 • komunalizacji mienia,
 • nabywaniu i zbywaniu nieruchomości,
 • nazewnictwa ulic,
 • podziału nieruchomości gruntowych,
 • zarządzania mieniem komunalnym,
 • oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi,
 • naliczenia jednorazowej opłaty tytułem wzrostu wartości zbytej nieruchomości w związku z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - opłata planistyczna,
 • wydawania opinii o przeznaczeniu terenu w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • postępowanie dotyczące opracowania studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inspektorzy
Magdalena Sztefko - Jasińska
Małgorzata Ziółkowska - Mazur

Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 664, (33) 829 86 64

Sprawy z zakresu:

 • prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i z opracowaniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • sporządzanie wypisów; wyrysów i zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w studium i planach zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • prowadzenie czynności administracyjnych związanych z naliczeniem opłat planistycznych,
 • prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości,
 • oznaczanie nieruchomości gruntowych numerami porządkowymi, nazewnictwo ulic. 

Inspektorzy
Beata Kuś
Iwona Chmiel

Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 664, (33) 829 86 64

Sprawy z zakresu:

 • prowadzenie czynności administracyjnych związanych z utrzymaniem nieruchomości Gminnych,
 • prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży, przekazywania w użytkowanie wieczyste, użytkowania, dzierżawy lub najmu gruntów gminnych,
 • przejmowanie na własność gminy gruntów zajmowanych pod drogi publiczne stanowiące własność osób prywatnych i Skarbu Państwa, regulowanie stanów prawnych dróg,
 • prowadzenie spraw związanych z wypłatami odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi gminne,
 • prowadzenie spraw z zakresu rozliczenia oświetlenia ulicznego i jego konserwacji. 

Inspektor
Wojciech Rusztyn
Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 87 16

Sprawy z zakresu:

 • organizowanie całokształtu spraw zawiązanych z bieżącym utrzymaniem i remontami obiektów komunalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót oraz przygotowaniem inwestycji do realizacji,
 • prowadzenie i rozliczanie inwestycji gminnych,
 • dokonywanie przeglądów technicznych szczegółowych i podstawowych mostów, kładek, i przepustów,
 • nadzorowanie bieżącej eksploatacji budynków komunalnych.

Inspektor

Kinga Matlak
Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 87 16

Sprawy z zakresu:

 • opiniowanie, uzgadnianie lokalizacji urządzeń obcych w drogach wewnętrznych gminnych.
 • wydawanie decyzji zezwalającej na wejście w teren, uzgadnianie przebiegu tras nowo projektowanych sieci,
 • koordynowanie spraw związanych z doprowadzeniem dróg do stanu pierwotnego po realizacji przekopów, zgodnie z wydanymi decyzjami i uzgodnieniami.
 • uzgadnianie lokalizacji ogrodzenia od strony dróg publicznych.
 • wydawanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w drogach gminnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu rozliczenia oświetlenia ulicznego i jego konserwacji.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.