Logo Gminy Kozy
Powróć do: Gospodarka komunalna

Cmentarz komunalny

Cmentarz parafialny w Kozach centrum

W związku z przeprowadzoną inwentaryzacją grobów na terenie cmentarza komunalnego w Kozach, związaną z wprowadzeniem internetowego systemu ewidencji cmentarzy „GROBONET” ustalono, że wiele grobów znajdujących się na tzw. „starej” części cmentarza pomimo upływu 20–letniego okresu od dnia dokonania pochówku nie zostało ponownie opłaconych. Wyszukiwarka osób pochowanych na Cmentarzu Komunalnym w Kozach pokazuje również termin opłat i znajduje się na stronie internetowej cmentarza  z podziałem na:
  • Cmentarz Parafialny,
  • Cmentarz Komunalny.
Prosimy o tym podziale pamiętać, przy wyszukiwaniu osób i jeśli nie znajdziemy osoby zmarłej wpisując jej dane  do wyszukiwarki "cmentarz komunalny", należy sprawdzić czy nie jest pochowana na cmentarzu parafialnym! Dane w obu wyszukiwarkach nie zostały na razie połączone przez GROBONET.

*****************
Wszystkie osoby, które są dysponentami grobów nie opłaconych, tzn.: pozostali małżonkowie, dzieci, krewni, powinowaci prosimy o sprawdzenie tego faktu i uregulowanie ewentualnych zaległości.

Przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych określają termin, po którym grób może zostać użyty do ponownego chowania - jest to okres 20 lat od ostatniego pochówku.

W związku z tym osoby zainteresowane dalszym utrzymaniem miejsca pamięci swoich bliskich powinny przed upływem tego terminu zgłosić się do zarządcy cmentarza ( w tym przypadku Urząd Gminy Kozy), wyrazić chęć dalszego posiadania grobu oraz uiścić stosowną opłatę.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/21/15 Rady Gminy Kozy z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza komunalnego w Kozach opłata za użytkowanie grobu na kolejne 20 lat w przypadku grobu pojedynczego wynosi 400,00 zł, za miejsce podwójne 600,00 zł.

Przed dniem Wszystkich Świętych na grobach nieopłaconych pojawią się informacje, że w przypadku nie uiszczenia opłaty zostaną one przeznaczone do likwidacji.

Termin umieszczenia informacji nie jest przypadkowy. Jest to czas, kiedy szansa dotarcia do osób opiekujących się danym grobem jest największa.

Prosimy więc o zwrócenie szczególnej uwagi na groby, o których mowa powyżej i ewentualnprzekazanie informacji krewnym osób w nich pochowanych.