Logo Gminy Kozy

Współpraca z Gminą Jasienica w ramach projektów unijnych

Logo Unii Europejskiej logo Gminy Kozy Logo Leader logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Dwie z prowadzonych inwestycji w Kozach  realizowane były przy wsparciu merytorycznym oraz technicznym Gminy Jasienica, z którą nasza gmina nawiązała współpracę.
Współpraca z Gminą Jasienica została nawiązana na okoliczność realizacji po obu stronach projektów współfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. „Budowa parku rekreacyjnego w Kozach - skatepark, siłownia zewnętrzna, miejsce gier" oraz „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach" są realizowane przy wsparciu merytorycznym oraz technicznym Gminy Jasienica, z którą Gmina Kozy podpisała list intencyjny.
Z innymi realizowanymi przez  przez Gminę Jasienica w ramach PROW 2007-2013 projektami można zapoznać się na stronie LGD Ziemia Bielska w zakładce Dobre Praktyki.