Logo Gminy Kozy
Powróć do: Utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg w Kozach

Zimowe utrzymanie dróg w Kozach – 2023/2024

W sezonie 2023/24 za zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Kozy odpowiedzialne jest Kółko Rolnicze z Czańca.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Kozy zgodnie ze standardami określonym w pliku do pobrania na dole strony.

Telefony kontaktowe

Uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych można zgłaszać w Urzędzie Gminy Kozy, w godzinach pracy urzędu – tel. 33 829 86 50 lub bezpośrednio do wykonawcy zadania – tel. 605 518 093 lub 33 810 91 08.

Za zimowe utrzymanie drogi krajowej nr 52, a więc ul. Bielską i Krakowską, odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Pszczynie – tel. 32 432 29 77.

Ulice Sobieskiego, Kęcka, odcinek ul. Przeczniej od ronda kpt. Kunickiego do granicy Pisarzowic oraz część ul. Witosa położona na terenie Kóz podlegają Zarządowi Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – tel. 33 818 40 33.

Zarządcą ulicy Krańcowej i odpowiedzialnym za jej utrzymanie jest Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – tel. 33 497 96 36.

Prosimy wszystkich użytkowników dróg o nieparkowanie pojazdów na ulicach w czasie odśnieżania, a szczególnie po wystąpieniu intensywnych odpadów śniegu. Przypominamy jednocześnie właścicielom posesji, przedsiębiorstw, sklepów oraz obiektów użyteczności publicznej o obowiązkach odśnieżania i usuwania zagrożeń dotyczących leżącego śniegu na dachu oraz zwisających z dachów sopli lodu.

 

Pliki do pobrania: