Logo Gminy Kozy
Powróć do: Gospodarka

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozy - Uchwała Nr XXIX/227/21 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozy
 - Uchwała nr XLI/320/18 Rady Gminy Kozy z dnia 26.06.2018


Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr IFIII.4131.1.145.2016 Wojewody Śląskiego - do Uchwały nr XXI/178/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10.11.2016

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozy - Uchwała nr XXI/178/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10.11.2016 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozy - Uchwała nr IX/52/15 Rady Gminy Kozy z dnia 24.09.2015 

GEOPORTAL - mapy działek - https://geoportal.powiat.bielsko.pl/