Logo Gminy Kozy
Powróć do: Gospodarka

Ogłoszenia

16 luty 2023 - Ogłoszenie o użyczeniu pomieszczeń w budynku magazynowym, położonym w Kozach przy ul. Lipowej 23

15 grudnia 2022 - Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

24 listopada 2022 - Wykaz nieruchomości przeznaczony do dzierżawy

22 lipca 2022 r. - Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - działki ul. Św. Walentego

12 stycznia 2023 r - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – dotyczy działki nr 2832/63 obręb 0001 Kozy.

12 stycznia 2023r. - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – dotyczy działki nr 2832/64 obręb 0001 Kozy

12 stycznia 2023r. - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia – dotyczy działki nr 2832/65 obręb 0001 Kozy

09 marca 2023r - Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieeruchomości - działki na ul. Św. Walentego 

12 października 2023 - Wójt Gminy Kozy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - dot. części działki nr 2229/27

12 października 2023 - Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm. ) Wójt Gminy Kozy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenia

07 grudnia 2023 - Wójt Gminy Kozy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę – dot. działek o numerach 210, 212 i części działki o numerze 211 obręb 0001 Kozy 

07 grudnia 2023 - Wójt Gminy Kozy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę – dot. działki numer 5551/7 obręb 0001 Kozy

07 grudnia 2023 - Wójt Gminy Kozy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę – dot. działki numer 2832/66 obręb 0001 Kozy

07 grudnia 2023 - Wójt Gminy Kozy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę – dot. części działki 1037/5 obręb 0001 Kozy