Logo Gminy Kozy
Powróć do: Gospodarka

Projekty i programy gminne finansowane ze środków Unii Europejskiej

Gmina Kozy pozyskuje środki z funduszy europejskich w celu dofinansowania rozmaitych projektów i programów.
Na liście zadań wspartych środkami Unii Europejskiej znajdują się:

 • Ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w GZOSiP/GOPS Kozy
 • Ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Gminy Kozy
 • Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - etap X
 • Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Kozy
 • Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy
 • Zdalna szkoła
 • Zdalna szkoła+
 • Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy Pl. ks. Karola Kochaja 1
 • Budowa ogólnodostępnego boiska przy ul. Agrestowej w Kozach
 • Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacjowej w Kozach
 • Budowa przedszkola integracyjnego
 • Porządkowanie gospodarki ściekowej POIŚ
 • Pałac Czeczów PL-SK
 • Budowa kanalizacji sanitarnej - etap IX
 • Aktywny Senior
 • Park Dworski w Kozach - zagospodarowanie terenu
 • Skatepark w Kozach
 • Plac Zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach
 • Współpraca z Gminą Jasienica w ramach projektów unijnych
 • Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kozy
 • Budowa otwartych obiektów sportowych przy CSW w Kozach
 • Centrum kreatywno - kulturalne w Kozach - Fabryka Inicjatyw
 • Kompetencje i eksperymenty w Gminie Kozy
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy – Etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice oraz Etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór
 • Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kozy
 • Cyfrowa gmina
 • Doposażenie koziańskich placów zabaw w wiaty wypoczynkowe
Szczegółowe informacje dotyczące powyższych zadań znajdują się w menu tematycznym  bieżącej kategorii z lewej strony (przeglądarki typu desktop) oraz w domyślnym wyborze (urządzenia mobilne Android, iOS).