Logo Gminy Kozy
Powróć do: Gospodarka

Zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Logo Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pierwsze środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to pieniądze przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich).  Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne. Gmina Kozy otrzymała wsparcie w kwocie 2 430 599 zł.
Kolejne wsparcie finansowe Gmina Kozy otrzymała w ramach ogłaszanych naborów na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wsparły realizację następujących zadań w Gminie Kozy:

  • Uporządkowanie odprowadzenie wód deszczowych w rejonie ul. Podgórskiej i Wiejskiej w Kozach;
  • Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej;
  • Serwer bazodanowy;
  • Przebudowa drogi gminnej ulicy Jabłoniowej w Kozach
  • Budowa odwodnienia w rejonie ul. Jaskółczej i Spokojnej w Kozach
  • Przebudowa ciągu dróg gminnych ul.Irysów, ul.Bukietowej, Lazurowei i ul.Wiśniowej w Kozach
  • Przebudowa ciągu dróg gminnych ul.Lipowej, ul.Kalinowej i ul.Morelowej w Kozach
  • Budowa ogólnodostępnej hali sportowej przy Szkole podstawowej nr 2 w Kozach
Szczegółowe informacje dotyczące powyższych zadań znajdują się w menu tematycznym  bieżącej kategorii z lewej strony (przeglądarki typu desktop) oraz w domyślnym wyborze (urządzenia mobilne Android, iOS).