Logo Gminy Kozy
Powróć do: Gospodarka

Zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Projekty w Gminie Kozy dofinansowane z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: