Logo Gminy Kozy
Powróć do: Gmina Kozy

ETR - Tekst łatwy do czytania

ETR - TEKST ŁATWY DO CZYTANIA

ETR tekst łatwy do odczytania ikonka

 

Informacja o Urzędzie Gminy Kozy w tekście łatwym do czytania - ETR (Easy to Read)

Urząd Gminy w Kozach

Urząd Gminy w Kozach, w skrócie Urząd Gminy, znajduje się przy ulicy Krakowskiej 4 w Kozach. To jest budynek urzędu, w którym pracuje wójt i urzędnicy.

Budynek Urzędu Gminy Kozy

Na zdjęciu: Budynek Urzędu Gminy Kozy

Do budynku prowadzą dwa wejścia, od ul. Krakowskiej oraz od parkingu z tyłu budynku.

Do wejścia od ul. Krakowskiej prowadzą schody oraz podjazd.

Schody przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy Kozy

Na zdjęciu: Schody przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy Kozy


Podjazd dla wózków przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy Kozy

Na zdjęciu: Podjazd dla wózków przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy Kozy

Wejście od parkingu z tyłu budynku nie ma stopni.

Wejście od strony parkingu do budynku Urzędu Gminy Kozy

Na zdjęciu: Wejście od strony parkingu do budynku Urzędu Gminy Kozy


Po wejściu do urzędu.

Po wejściu głównym wejściem do budynku, po lewej stronie znajduje się Dziennik Podawczy, tablica informacyjna i telefon. Tutaj można załatwić wiele spraw.

Tablica informacyjna, Dziennik podawczy oraz telefon

Na zdjęciu: Tablica informacyjna, Dziennik podawczy oraz telefon

 

Kto jest Wójtem Gminy?

Wójtem Gminy Kozy jest Jacek Kaliński. Wójt to osoba, która rządzi gminą.
Wójtowi w pracy pomagają zastępca wójta, sekretarz, skarbnik oraz wielu pracowników.

Wójt Gminy Kozy 

Na zdjęciu: Wójt Gminy Kozy 

 

Czym zajmuje się Urząd Gminy?

W Urzędzie możesz:

 Urząd ma też inne zadania:

 • obsługuje różne wybory, na przykład na Prezydenta Polski
 • zarządza gminą w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie powodzi lub suszy,
 • zajmuje się budżetem,
 • prowadzi spis firm, które są w gminie,
 • przydziela mieszkania,
 • ustala jakie będą lokalne podatki i opłaty,
 • dba o oświetlenie dróg,
 • planuje przestrzeń w gminie,
 • robi remonty i buduje nowe potrzebne gminie budynki,
 • buduje i naprawia drogi gminne, chodniki,
 • dba o przyrodę i zieleń w gminie,
 • zajmuje się wywożeniem śmieci z gminy,
 • pilnuje i dba o czystość i porządek,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
 • zajmuje się wypłatą stypendiów i świadczeń.

 

Kontakt z pracownikami Urzędu:

Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałek: 7:30 do 15:30

 • wtorek: 7:30 do 17:00

 • środa: 7:30 do 15:30

 • czwartek: 7:30 do 15:30

 • piątek: 7:30 do 14:00

To są godziny pracy Urzędu. W sobotę i niedzielę Urząd jest zamknięty

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer 33 829 86 50

Możesz też wysłać wiadomość e-mail na adres: ug@kozy.pl

Jak można załatwić sprawy w Urzędzie?

 1. Przyjść do Urzędu osobiście i w odpowiednim pokoju omówić swoją sprawę z pracownikiem Urzędu.
 2. Napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy
 3. Napisać pismo i przynieść na Dziennik Podawczy Urzędu ( parter, pokój numer 1) lub do Sekretariatu Urzędu ( 1 piętro, pokój numer 17) 

 Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Kozy

Na zdjęciu: Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Kozy

 Sekretariat Urzędu Gminy Kozy

Na zdjęciu: Sekretariat Urzędu Gminy Kozy

Napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: ug@kozy.pl

Wysłać faks pod numer 33 829 86 74
Zadzwonić na numer 33 829 86 50
Informacja dla osób niesłyszących i mających problemy w komunikowaniu się w Urzędzie Gminy Kozy znajduje się na stronie internetowej bip.kozy.pl.

LINK: http://bip.kozy.pl/6078966

Czy Urząd jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością?

Budynki Urzędu są częściowo dostępne. Szczegóły opisów budynków można znaleźć w deklaracji dostępności. LINK: https://www.kozy.pl/deklaracja-dostepnosci/site/162.html

Do urzędu można też przyjść z psem przewodnikiem, który pomaga osobie przy poruszaniu się.

Toaleta dla niepełnosprawnych

Specjalna toaleta znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego.

 Drzwi do toalety dla niepełnosprawnych

Na zdjęciu: Drzwi do toalety dla niepełnosprawnych

 

Gdzie można zaparkować?

Miejsca parkingowe znajdują się na parkingu z tyłu Urzędu.

Takie miejsce parkingowe ma specjalny znak.

Na znaku jest litera P, koperta i symbol osoby z niepełnosprawnością na wózku.

Miejsce parkingowe jest pomalowane na kolor niebieski.

miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy Kozy

Na zdjęciu: miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy Kozy