Logo Gminy Kozy
Powróć do: Dla Mieszkańca

Grobonet - wyszukiwarka

Cmentarz parafialny w Kozach centrum

GROBONET jest aplikacją internetową umożliwiającą użytkownikom wyszukiwanie osoby pochowanej na wybranym cmentarzu, poprzez podanie danych takich jak: imię, nazwisko, data urodzenia, data śmierci, lokalizacja grobu na cmentarzu. Jako wynik otrzymujemy komplet informacji o osobie pochowanej, wraz z miejscem pochówku, mapą pomocniczą (poglądową i dokładną) oraz fotografią nagrobka. Można sprawdzić  również do kiedy opłacone jest miejsce pochówku lub zapalić wirtualny znicz na grobie najbliższych.
Groby na cmentarzu parafialnym* http://polski-cmentarz.pl/kozyparafialny/
Groby na cmentarzu komunalnym*http://www.polski-cmentarz.pl/kozy/
wyszukiwarka ogólnopolska: http://grobonet.com/
Prosimy o tym podziale pamiętać, przy wyszukiwaniu osób i jeśli nie znajdziemy osoby zmarłej wpisując jej dane  do wyszukiwarki "cmentarz komunalny", należy sprawdzić czy nie jest pochowana na cmentarzu parafialnym! Dane w obu wyszukiwarkach nie zostały na razie połączone w GROBONET.

Widok strony tytułowej wyszukiwarki Grobonet cmentarza parafialnego w Kozach