Logo Gminy Kozy
Powróć do: Dla Mieszkańca

Nieodpłatna pomoc prawna

Kto może skorzystać?

  • Osoba fizyczna - po złożeniu pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej
  • Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działlność gospodrczą - po złożeniu pisemnego oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w przeciągu ostatniego roku oraz złożeniu zaświadczeń dotyczących pomocy de minimis ( pomocy publicznej)

Jak się zapisać?

Zapisy pod numerem telefonu (33)813 69 22

Od 11 kwietnia 2022 roku bezpłatne porady w Powiecie Bielskim odbywają się stacjonarnie - w punktach lub poprzez rozmowe telefoniczną.

Gdzie?

Pałac Czeczów w Kozach, ul. Krakowska 5

  • Poniedziałek - od 13:30  do 15:30
  • Wtorek - od 13:00 do 17:00
  • Czwartek - od 11:30 do 15:30

Szczegółowe informacje mozna uzyskać na www.powiat.bielski.pl w zakładce "obsługa mieszkańców - nieodpłatna pomoc prawna" oraz na stronie darmowapomocprawna.ms.gov.pl