Logo Gminy Kozy
Powróć do: Dla Mieszkańca

Ochrona środowiska

Szczegółowe informacje oraz komunikaty dotyczące działów:

  • ochrony powietrza,
  • jakości powietrza,
  • gospodarki odpadami,
  • gospodarki wodno-ściekowej,
  • segregacji olejów jadalnych,
znajdują się w kolumnie z lewej strony ekranu np. OCHRONA ŚRODOWISKA>OCHRONA POWIETRZA (widoczność desktop, komputery osobiste).
Widoczność konkretnych działów dla urządzeń mobilnych (smartfony, tablety) jest wybierana kolejno.