Logo Gminy Kozy
Powróć do: Dla Turysty

Promocja

Informacje dotyczące:

  • zasad przyznawania Patronatu Wójta Gminy Kozy,
  • zasad udostępniania symboli gminnych,
  • wzmianek i treści w ogólnodostępnych mediach o miejscowości i mieszkańcach Gminy Kozy,
znajdują się w menu tematycznym  bieżącej kategorii z lewej strony (przeglądarki typu desktop) oraz w domyślnym wyborze (urządzenia mobilne Android, iOS).