Logo Gminy Kozy
Powróć do: Dla Mieszkańca

Utrzymanie dróg

Informacje dotyczące:

  • rodzaju drogi i jej administratora na terenie Gminy Kozy,
  • zimowego utrzymania dróg,
  • planowanych remontów,
  • aktualności związanych z remontami.

Informacja o rodzajach dróg w Polsce oraz podmiotach odpowiedzialnych za ich utrzymanie

 

Droga w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej

https://mzd.bielsko.pl/

  • ul. Krańcowa

 

Drogi powiatowe (Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej)

https://zdp.powiat.bielsko.pl/

  • ul. Witosa w Kozach, długość 0,3 km. klasa drogi Z
  • Nr drogi: 4482S ul. Jana III Sobieskiego, ul. Kęcka, długość 3,8 km. Klasa drogi L
  • Nr drogi: 4484S ul. Przecznia, długość 2,9 km. Klasa drogi L

 

Droga krajowa (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Rejon Pszczyna)

https://www.gov.pl/web/gddkia

  • Droga krajowa nr 52 ul. Krakowska, ul. Bielska, długość 5,1 km.